Sign in

Hi! It’s Zeynep from Turkey. For more information check out my LinkedIn page here: https://www.linkedin.com/in/zeynepbudakiletisim/

Merhaba, bugün makine öğrenmesini daha iyi kavrayabilmek için ikinci gözlüğümüzü takıyor olacağız.

Makine Öğrenmesi -I ’de yazdıklarımı iyi pekiştirebildiysek (yani ilk gözlüğü gözümüze takabildiysek) bundan sonraki kısım artık derinlemesine uzmanlık gerektiren bir alan olacaktır. Yani akademik bir bakış açısı sunacaktır. Açıkcası ilk kısmı anlamak bu süreci anlayabilmek açısından yeterlidir. Fakat ikinci gözlükle olayı optimizasyon boyutuna taşıyor olacağız.

Problemin Matematiksel Olarak Modellenmesi ve Optimizasyon Problemine Dönüştürülmesi

Her şeyden önce optimizasyonun ne anlama geldiğine bir bakalım.

Optimizasyon: En iyileme, iyileştirme, en düşük maliyetle en iyi çözüm, belirli kısıtlar altında en uygun sonucu arama.

Matematiksel optimizasyon ise bazı uygun alternatifler arasından en iyi seçimin yapılmasıdır.

Bu tanımların hepsi aslında bir süreç…


Image created by myself

This article explains some questions about Anti-Money Laundering (AML) Software including what it is, why is important, and some examples from this world.

Firstly, we can look at the meaning of money laundering.

Money laundering is legally defined as “transferring illegally obtained money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be traced” (Black’s Law Dictionary 2009: 1097).

1. What is Anti-Money Laundering (AML) Software?

Anti-money laundering software is used by some companies to detect suspicious activities by persons (organizations) who are trying to produce income through illegal steps.

For example, banks and insurance companies analyze their…


kaynak: https://medium.com/@florenciacoelho

Herkese merhaba!

Bu yazımda makine öğrenmesinin genel modelini anlamak için takılması gereken iki gözlükten birincisini anlatacağım. Fakat her şeyden önce isterseniz öğrenmenin tanımına bir bakalım.

Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. Bir bilgi ve becerinin, öğrenme sayılması için davranışta değişiklik yapması ve davranıştaki değişikliğin uzun süreli olması gerekmektedir. Vikipedi

Yukarıda belirtildiği gibi öğrenme uzun sürelidir. Fakat yeterli veriye sahip olan bir makine için bu süre tam tersinedir.

Daha düzgün bir ifadeyle belirtecek olursak; bilgisayarların insanlar gibi öğrenmesini sağlamak için çeşitli algoritma ve teknikler geliştiren bilimsel bir çalışma alanıdır makine öğrenmesi. …


BAĞIMSIZ İKİ ÖRNEKLEM T TESTİ (A/B TESTİ)

Image created by myself

Merhaba!

Bugün sizlere iki bağımsız grubu karşılaştırırken sıkça kullandığımız bağımsız iki örneklem t testinin iş dünyasındaki karşılığını bir örnekle anlatmaya çalışacağım.

Başlamadan önce bazı temel istatistik konularına değinmek istiyorum.

  • İstatistik konu olarak tanımlayıcı istatistik ve çıkarımsal istatistik
    olmak üzere iki ana gruba ayrılır.


Yazmak Üzerine…

Yazmak ve paylaşmak konusunda kendi kendimi ikna ettiğim bu yazıma hoş geldiniz. Öncelikle belirtmek isterim ki Medium’daki ilk yazımın bilimsel bir değer taşımasını istemedim. Biraz bu ortama ısınmam, alışmam gerektiğini düşündüm. Kendimi biraz açıklamak istedim, belki de bu yüzden bu yazıyı kaleme(ya da klavyeye) alıyorum bugün.

Hayatım boyunca hep yazdım, sildim, yırttım ve çöpe attım. Maalesef böyle bir döngüye girdim istemeden. Yazmaya ilk günlük tutarak başladım ama öyle bir günlük düşünün ki içinde her şey var. Detaylıca yazardım her şeyi; içimdeki kini, öfkeyi, sevgiyi... Fakat sonra bir gün günlüklerimin okunduğunu(!) fark ettim, o günden sonra da yazdıklarımı yok…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store